AyFlower Nedir ?

Endüstriyel tekstil sektöründe, tekstil bitim işlemlerinde kullanılan yağ asidi içerikli klasik yumuşatıcıların yerine kullanılmasını hedeflediğimiz, yeni yağ asidi (Ayçiçek Yağı) ve modifiye üretim proseslerinden faydalanılarak elde edilen yeni nesil bir endüstriyel tekstil yumuşatıcısıdır.

 

AyFlower'ın Ana Kaynağı Nedir ?

Ay Flower’ın ana kaynağı doğada en fazla üretilen yağ asitlerinden biri olan Ayçiçek yağıdır. Yoğun bir ekim alanı ve üretime sahip olan Ayçiçek bitkisinden elde edilen yağın genel kullanım alanını gıda sanayi oluşturmaktadır.

Kaynağı Tercih Edilme Sebebi Nedir ?

Tekstil sektöründe kullanılan tüm  klasik yumuşatıcı grupları ithal yumuşatma ürününün amitleştirilmesi  ile elde edilmektedir. Ve stearik asit nihai ürünün ana hammaddesini oluşturmaktadır. İthal edilen yumuşatma ürününün fiyatları, termin süreçleri ve miktarları yıl içerisinde değişkenlik göstermektedir. Fiyatların, termin süreçlerinin ve miktarlarının yıl içerisinde değişkenlik göstermesi mali açıdan tutarsızlık yaratmakta ve üretici firmalar için olumsuz bir durum teşkil etmektedir. Ayçiçek yağı yerli üretim olması sebebiyle ürün kalite ve tedariği açısından daha konforlu bir kullanım sunmaktadır.
    

Kaynağın tercih edilme sebebi nedir?

Ayçiçek yağı kullanımı ve yeni üretim prosesi ile edilen nihai ürün (Ay®Flower –Fonksyonel Tekstil Yumuşatıcısı) hidrofil karaktere sahiptir. Bu özellik tekstil bitim işleminde aranan en temel özelliklerden biri olmasına rağmen, klasik (var olan) yumuşatma ürünü ile sağlanan üretimlerden hidrofobik karakterde bir nihai ürün elde edilmektedir. Bunun yanı sıra ayçiçek yağı kullanımı ve yeni üretim prosesi ile edilen nihai ürün klasik (var olan) ürüne oranla daha fazla renk canlılığı sağlamakta ve daha gelişmiş bir ürün yapısı sergilemektedir.

Kaynağın tercih edilme sebebi nedir?

Ay Flower, günümüz endüstriyel tekstil sektöründe ve dünya geneli için ’’sürdürülebilirlik’’ ilkesi doğrultusunda kendine anlamlı bir yer bulmaktadır. Tarım üretiminde temel ürün olarak kabul edilen ve  adaptasyon kabiliyeti yüksek olan ayçiçeğinin; kuru ve sulu koşullarda yetiştirilebilmesi, ekiminden hasadına kadar mekanizasyona uygun olması tarımının üstün özelliklerindendir. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurularak, Ayçiçek yağının alternatif ürün olarak kullanımı ve tarıma vereceği katkı yadsınamayacak ölçüde büyüktür. Ve bir tarım alanı içerisinde üretilen hammadde kendisine yeni bir kullanım sahası yaratabilmektedir.

Kaynağın tercih edilme sebebi nedir?

Diğer taraftan günümüz tekstil yumuşatıcılarında kullanılan ve ithal edilen stearik asit endüstriyel anlamda ağırlıklı olarak palmiye bitkisinden(Palm Yağı Asidi) elde edilmektedir. Doymuş yağ oranı yüksek olan bu yağ asidi ağırlıklı olarak Endonezya, Malezya ve Çin’deki ekili alanlarda üretilmektedir. Palmiye yağı üretiminin iklim değişikliği, hava kirliliği ve toprak erozyonuna sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda Palmiye yağı üretilmesi amacıyla yılda milyonlarca hektar doğal alan yok edilmekte, bu tahribat doğaya ve doğal yaşama ciddi boyutlarda zarar vermektedir.

 

Kaynağın tercih edilme sebebi nedir?

Palmiye yağının insan sağlığı üzerindeki etkisi son dönemlerde büyük bir tartışma konusu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı araştırmalara göre palmiye yağı çeşitli kalp rahatsızlıklarına, erken ölümlere ve solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu sektörde istihdam eden kadınların düşük çalışma şartlarından dolayı yaşanan yetersiz doğum koruması, düşük emzirme oranları, çocuk bakım imkânlarının eksikliği, yetersiz anne sağlığı gibi bir çok ciddi etken söz konusudur.
Buna karşılık Ayçiçek yağı doğa ile dost kimliği sayesinde daha alışılagelmiş ve güvenilir bir tutum sergilemektedir.

Alternatif Sektörler

Ay Flower için üretim çıkış noktamız sunumumuzun başında da belirttiğimiz gibi tekstil bitim işlemlerinde kullanılan yumuşatıcılar olmuştur. Ancak ayçiçek yağı kullanımıyla elde edilen alternatif stearik asit amidi (Ay Flower) ile; kozmetik ve deterjan sektörü gibi başka sektörlerde de Ay Flower kullanımı mümkün olabilecektir.

İletişim